Kimalainen

Några ord av os

Kimalainen är en liten företag i Pargas, nära Åbo. I nedre våning i 1950- talets hus är en liten verkstad, några snickarens maskinen och en arbetsbord, där görs den egentlig intarsia.

Kimalainen har varit i business frånår 2004. Intarsia var en hobby redan från 1996.

Verkstadbutik är öppen enligt överenskommelse. Adressen är Koivuhaankatu 9, 21600 PARAINEN. Kontakt på förhand med email kirsi (at) kimalainen.fi.

Vem som helst kan vara glad över en hantgjord intarsiaprodukt som en gåva och du kan naturligtvis skaffa en till dig själv.

Och, som har sagt, på grund av hantverk och material varje produkt är unik, ingen annan har en likadan som du har.

Datasäkerhet

Kimalainen, FO 1922448-5, kontaktperson Kirsi Laitinen, adress Björkhagsgatan 9, 21600 Pargas, e-post kirsi@kimalainen.fi.

Kimalainen förbinder sig till de högsta normerna för ansvarstagande när det gäller användning av personuppgifter. Vi respekterar personens rättigheter enligt den dataskyddslagstiftningen. Ingen cookie samlas.

Kimalainen upprätthåller inte en kundregister; alla personuppgifter angående beställningar och/eller förfrågor, raderas bort när beställningen är klar. Ett undantag finns angående tvingande lagstiftning, som e.g. bokföringslagstiftningen, vilket betyder att personuppgifter på fakturan lagras under den tiden som krävs enligt lagstiftning.

Kimalainen användar inga personuppgifter för marknadsföring.