Galleri

INTARSIA NÄRMAR SIG KONST, SOM ALLA HANTVERK. TILLVERKARE HAR SIN EGEN STIL OCH SKILLNADER FINNS MELLAN OLIKA KONSTHANTVERK. HÄR FINNS NÅGRA BILDER AV KIMALAINENS PRODUKTER UNDER ÅRENS LOPP.

VARJE PRODUKT ÄR UNIK, TACK VARE ETT SKICKLIGT HANTVERK OCH MATERIAL. DETTA BETYDER ATT INGEN ANNAN HAR EN LIKADAN PRODUKT SOM DU HAR.